Často kladené otázky

Není mi moc jasný způsob registrace. Na www.znakymestaobci.cz není dosud uveden seznam účastníků. Možná, že už jsme zaregistrováni. Můžete mi, prosím, sdělit na můj e-mail bližší informace?

K účasti na rekordním pokusu jste se přihlásili na mailem, nebo telefonicky a my s Vámi počítáme. Nejedná se však o registraci na www.znakymestaobci.cz . Postup k registraci na webu je následující :

Hotový znak vyfoťte a fotografii vložte na www.znakymestaobci.cz a pečlivě vyplňte průvodní list, který se Vám otevře po přihlášení.

Postupujte takto:

a)      Zaregistrujte se k účasti na rekordním pokusu. Do kolonky jméno vyplňte Vámi vybrané jméno bez diakritiky (např. název školy). Do kolonky e-mail vyplňte adresu Vašeho počítače. Zmáčkněte tlačítko registrovat. Za několik minut přijde na Vámi zadanou adresu zpráva z WorldPress s Vaším přístupovým heslem.

b)      Přihlaste se pomocí zaslaného hesla. Do kolonky jméno vyplňte stejný název jako při registraci. Do kolonky heslo vložte obdržené přístupové heslo. Zmáčkněte tlačítko přihlásit se. Objeví se Vám redakce, která Vás navede, jak při vyplňování informací o Vašem EKO znaku postupovat, včetně návodu, jak vložit jeho fotografii. Vše je snadné a jednoduché. Nezapomeňte vyplnit všechny kategorie, včetně krajské příslušnosti.

Váš znak bude započítán do rekordní galerie a Vaše škola obdrží po skončení pokusu elektronický certifikát o účasti na rekordu.

Jak velký má erb být?

Rozměr znaku: 100 x 100 cm s přihlédnutím na tvar originálu znaku (vždy zachovat šířku 100 cm)

Všechny důležité informace budou obsaženy v instrukcích, které  již byly vloženy také na tuto stránku pod odkaz Jak se zúčastnit.

Kdy nejpozději musí být hotový?

Nejzazší udávaný termín je 15. listopadu 2010. Čím dříve ale znak vyrobíte, tím lépe. Můžete si jej vystavit ve škole, nebo na radnici. Můžete jej ukázat novinářům. Místo konání krajské výstavy se včas dozvíte. Termín zahájení krajské výstavy je 13. – 17. 12. 2010, takže i do té doby vyrobené znaky budou zařazeny do rekordu. Nebudou však zařazeny do výběru na Regiontour 2011.

Jaké s tím budou náklady?

Vy, jako realizátor znaku ponesete náklady na vlastní výrobu znaku, což je v případě zapojení dětí a pana školníka určitě snesitelné a dále náklady na dopravu znaku na krajskou výstavu, což se dá domluvit s MÚ. U příležitosti této výstavy proběhne krátký program a vyhodnocení shromážděných znaků v rámci kraje.

Co přinese účast na rekordu jednotlivým realizátorům?

Úkolem celé akce je snaha dále popularizovat fenomén třídění odpadu a sdělit, že z kvalitně vytříděného odpadu se dají vyrobit krásné věci. Nejhezčí znaky měst budou vyhodnoceny a jejich tvůrci odměněni v rámci kraje i později v rámci ČR. Navíc se jedná o nenákladnou prezentaci školy v rámci obce, potažmo obce v rámci kraje a ČR. Navíc každá škola obdrží elektronický certifikát o účasti na rekordu a vybrané školy obdrží také Českou knihu rekordů. Další odměnou pro vybrané kolektivy je placka s emblémem pokusu o světový rekord. Vítězné znaky v krajských kolech obdrží drobné ceny, na celostátní úrovni se bude jednat o počítač, fotoaparáty, … Více výstupů z pokusu najdete pod odkazem Jak se zúčastnit.