Průvodní list EKO znakuAutor (autorský tým):

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Polná pod vedením paní učitelky Lenky Richterové.


Škola (rodina, instituce):
Základní umělecká škola Polná

Název obce:
Polná

Použité materiály a jejich množství:

Igelit, polystyren, papír, víčka od PET lahví


Doba potřebná k výrobě ( hodin )
12 hodin

Datum dokončení výroby
30.10.2010

Kontaktní osoba:
Mgr. Vlastimil Matula

Jak jsme vyráběli znak (zajímavosti, fóry, zážitky):

Díky za krásný znak Polné dětem do zušky a paní učitelce Richterové. raf a EKO-KOM a.s.