Průvodní list EKO znakuAutor (autorský tým):

Český rekord! Největší kolekce téhož městského znaku vyrobeného nejvíce autory z tříděných odpadových materiálů. MČ Praha 4 uspořádala akci, v jejímž průběhu vyrobily děti ze 40 mateřských a základních škol 40 městských znaků příslušné městské části. Kolekce všech znaků byla vystavena v nákupním a společenském centru Arkády Pankrác Praha a je součástí pokusu o světový rekord prezentovaný na www.znakymestaobci.cz.


Škola (rodina, instituce):
Praha 4

Název obce:
Praha 4

Použité materiály a jejich množství:

19 škol a školek zúčastněných na tomto českém rekordu  nevložilo svůj znak na tyto stránky, ale jejich znaky budou započítány k rekordu. Místopřísežně potvrzuje tuto skutečnost Luboš Rafaj z Agentury Dobrý den, který působil jako rozhodčí u zmíněmého českého rekordu Prahy 4. 


Doba potřebná k výrobě ( hodin )
hodně hodin

Datum dokončení výroby
15.9.2010

Kontaktní osoba:
raf@dobryden.cz

Jak jsme vyráběli znak (zajímavosti, fóry, zážitky):