ZDE – foto – Brno 13. – 16.1. – finále BRNO

Certifikát o vytvoření rekordu byl odeslán jménem společnosti EKO-KOM, a.s. také do kanceláře prezidenta ČR jako dárek České republice spojený s novoročním přáním všeho dobrého v roce 2011 od desetitisíců dětí zúčastněných na projektu. Zejména těmto dětem, ale také jejich pedagogům a rodičům patří velký a srdečný dík organizátorů za vynikající spolupráci při oživování složitého organizmu tohoto rekordního pokusu.

První pokyny k účasti na rekordním pokusu zněly takto:

Zapojte se i VY!

Z čistě a kvalitně vytříděného odpadu se dají vyrábět krásné věci!

Vyrobte dle návodu znak Vaší obce, Vašeho města. Vyfoťte jej a vložte na web.

Možná právě Váš znak bude vybrán k prezentaci na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně. V každém případě se Vámi vyrobený znak bude počítat do světového rekordu.

Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM uspořádaly v roce 2009 akci, v jejímž průběhu bylo vyrobeno výhradně z odpadových materiálů určených ke třídění 34 znaků obcí a měst Kraje Vysočina. Použity byly PET lahve všech typů a barev, víčka PET lahví, igelitové sáčky a tašky, kelímky od jogurtů, polystyrén, nápojové kartóny, papír, sklo, … Tato kolekce byla zapsána do České knihy rekordů III.

V průběhu roku 2010 se uskuteční rekordní pokus o vytvoření světového rekordu v téže „disciplíně“. Vznikne největší galerie znaků měst a obcí České republiky vyrobených z odpadových materiálů.

Úkolem celé akce je informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu a o možnostech jeho dalšího zpracování a prezentovat společnost a logo EKO-KOM. Realizátory jednotlivých znaků budou nejčastěji dětské kolektivy ze základních a základních uměleckých škol, ale informována bude prostřednictvím médií široká veřejnost.

Po výstavách v jednotlivých krajích se celá kolekce spojí v jednu galerii na veletrhu GO a Regiontour 2001, který se koná 13. – 16. ledna 2011 na výstavišti v Brně.

Hlavní cíle akce:

Informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu s využitím rekordního pokusu jako nosiče dalších potřebných informací.

Informovat širokou veřejnost o tom, že kvalita třídění má vliv na možnost dalšího zpracování odpadu (materiál na výrobu znaků si musí všichni velmi pečlivě vytřídit sami).

Informovat širokou veřejnost o tom, že z tříděného odpadu lze vyrábět užitečné a krásné věci, dokonce i umělecká díla.

Využití propojení webových stránek a zvýšení návštěvnosti adresy www.ekokom.cz .

Prezentace značky, loga a jména EKO-KOM.

Vytvoření dlouhodobě využitelného světového rekordu.

Zesílení působení na města a obce ČR prezentací rekordního pokusu ve spolupráci s BVV a.s.

V průběhu příprav pokusu budou jednotliví realizátoři i veřejnost nenásilnou formou informováni o tom, že papír patří do modrého kontejneru, a že kromě písmen, či koruny na městském znaku se z něj vyrábí novinový papír, toaletní papír, nebo třeba školní sešity.

Sklo z bílého i zeleného kontejneru lze recyklovat stále dokola, aniž by ztratilo své vlastnosti a použít jej na výrobu lahví, dalšího obalového skla na potraviny, nebo stavebních tepelných izolací. Na výrobu nejlépe hodnoceného znaku na Vysočině použili sklo ve Světlé nad Sázavou.

Z recyklovaných plastů se vyrábí koberce, trička, zimní bundy, ale třeba i lavičky, odpadkové koše, zahradní nábytek, tepelné izolace, nebo některé stavební materiály. Nápojové kartony se lisují na desky stavebních izolací, popř. se používá k recyklaci vysoce kvalitní papír z těchto kartonů. Plasty i nápojové kartony byly na Vysočině nejpoužívanějšími materiály na výrobu znaků.

Rekordní pokus bude živým organismem. Díky samostatným webovým stránkám bude usnadněna komunikace mezi organizátory pokusu a realizátory jednotlivých znaků. Stránky samozřejmě poslouží k předání informací mířících k dodržení hlavních cílů kampaně.

Celý rekordní pokus bude průběžně monitorován a medializován. Při výrobě a dokončování jednotlivých městských znaků budou informována příslušná městská a místní média. Osnova článků bude sestavena tak, aby bylo jasné, že světový rekord má za úkol upozornit na nutnost třídění odpadu a na další cíle vytýčené zadavatelem kampaně, společností EKO-KOM. Výstavy v jednotlivých krajských městech lze poté prezentovat v krajských médiích, ale je to zajímavé téma jistě i pro celostátní medializaci. Sestavení celé rekordní kolekce v Brně bude mediálním bonbónkem a předpokládáme jeho kladné přijetí novinářskou obcí, včetně televize. K propagaci rekordního pokusu dále využijeme informační letáky, e-mailovou komunikaci, vlastní web prostor, plakáty, oblast rekordů a kuriozit – registrace rekordu, certifikát a kniha rekordů se zápisem pro zúčastněné subjekty, placky EKO-KOM, filmovou dokumentaci z průběhu vlastního rekordu, fotodokumentaci, pexeso pro každý kraj a jeho elektronickou podobu, spolupráci s BVV k prezentaci v rámci veletrhu, kterého se účastní kromě měst a obcí také politické špičky ČR ( mohou u toho být např. všichni hejtmani, pozveme prezidenta, ..? ).