Průvodní list EKO znakuAutor (autorský tým):

Žáci 6. třídy


Škola (rodina, instituce):
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21

Název obce:
Moravská Třebová

Použité materiály a jejich množství:

reklamní letáky


Doba potřebná k výrobě ( hodin )
6 vyučovacích hodin

Datum dokončení výroby
červen 2010

Kontaktní osoba:
Vlastimil Novák

Jak jsme vyráběli znak (zajímavosti, fóry, zážitky):

Znak vznikal v hodinách výtvarné výchovy (i mimo ni) pod rukama skupinky žáků 6. třídy na přelomu května a června roku 2010. Práce na něm byla časově i materiálově mnohem náročnější, než se původně zdálo. Jěště že všemožných reklamních tiskovin máme ve svých poštovních schránkách nevyčerpatelné množství…


Později, ale přece a hlavně parádně… Děkujeme šesťákům do Moravské Třebové za krásný znak a přispění k rekordu. Pane učiteli, máte šikovné děti. raf a EKO-KOM a.s.