Průvodní list EKO znakuAutor (autorský tým):

Žáci 1.-3. ročníku Základní školy a mateřské školy Květná.


Škola (rodina, instituce):
Základní škola a mateřská škola Květná

Název obce:
Květná

Použité materiály a jejich množství:

Víčka od PET lahví asi 750 ks, papír.


Doba potřebná k výrobě ( hodin )
3 hod

Datum dokončení výroby
19.11.2010

Kontaktní osoba:
Zdeňka Mojdlová

Jak jsme vyráběli znak (zajímavosti, fóry, zážitky):

Nejprve jsme si rozdělili víčka podle barev, nakreslili jsme si náš znak a na něj víčka postupně skládali. Zjistili jsme, že nám asi 30 ks červených víček schází. Už jsme přemýšleli, že některá víčka přebarvíme, ale nakonec jsme zbylá víčka sehnali od bratra jedné z našich žaček a také od jedné paní z Květné. Znak jsme tedy zdárně dokončili.


Tak to je paráda. Gratulujeme k účasti na světovém rekordu a děkujeme dětem do Květné za krásný znak. Paní učitelko, máte šikovné děti. raf a EKO-KOM a.s.