Děkujeme všem dětem, jejich pedagogům a rodičům za vynikající spolupráci při oživování složitého organizmu tohoto rekordního pokusu.

Veletrhy Brno


Rekordní galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů zábavnou formou podpořila ekologické myšlení občanů a zlepší správné nakládání s odpady.

Další přínos galerie:

  1. Zviditelnění obcí a měst v rámci jednotlivých krajů.
  2. Prezentace ČR formou světového rekordu.
  3. Podpora patriotismu a hrdosti dětí i dospělých na svou obec a svou práci.
  4. Umístění galerie na webu.
  5. Vystavení vybraných znaků v rámci jednotlivých krajů.
  6. Vystavení vybraných znaků na veletrhu GO a Regiontour 2011.
  7. Zařazení vybraných znaků do soutěže obcí o hodnotné ceny.
  8. Umístění rekordního údaje na www.dobryden.cz .
  9. Vystavení certifikátu o vytvoření světového rekordu a účasti v něm konkrétním obcím.
  10. Vystavení znaku s certifikátem v prostorách Městských a Obecních úřadů.