Průvodní list EKO znakuAutor (autorský tým):

Žáci ZŠ Březolupy


Škola (rodina, instituce):
ZŠ Březolupy

Název obce:
Březolupy

Použité materiály a jejich množství:

uzávěry od PET lahví


Doba potřebná k výrobě ( hodin )
8 hodin

Datum dokončení výroby
6.12.2010

Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Gřešáková

Jak jsme vyráběli znak (zajímavosti, fóry, zážitky):

Děkujeme dětem i paní učitelce do Březolup za přispění ke světovému rekordu. Znak se vám povedl. raf a EKO-KOM a.s.