Průvodní list EKO znakuAutor (autorský tým):

žáci 1. ZŠ Sedlčany – 4.A s panem učitelem Koňarikem


Škola (rodina, instituce):
1. ZŠ Sedlčany

Název obce:
Sedlčany

Použité materiály a jejich množství:

Na výrobu znaku města byla použita víčka od pet lahví a alobal.


Doba potřebná k výrobě ( hodin )
10 hod

Datum dokončení výroby
22.11.2010

Kontaktní osoba:
Iveta Reinischová

Jak jsme vyráběli znak (zajímavosti, fóry, zážitky):

Znak děti vytvořily během hodin pracovovních činností.

Všichni se velmi aktivně zapojili do výroby tohoto znaku včetně pana učitele.


Dobrý den do Sedlčan. Děkujeme panu učiteli i jeho čtvrťákům. raf a EKO-KOM a.s.