Při vkládání článku postupujte stejně jako při vkládání znaku. Přihlaste se a v nástěnce zvolte odkaz Z médií / vložit nový. Do textu napište název novin, časopisu, … Do obrázku vložte naskenovaný, popř. ofocený článek. Díky. Jsme rádi, že se o Vás píše.