Průvodní list EKO znakuAutor (autorský tým):

Škola (rodina, instituce):


Název obce:


Použité materiály a jejich množství:

Doba potřebná k výrobě ( hodin )


Datum dokončení výroby


Kontaktní osoba:


Jak jsme vyráběli znak (zajímavosti, fóry, zážitky):